Aksijalni ventilatori

HCFB / HCFT serija
(1215-54000 m3/h)

Zidni aksijalni ventilator sa plastičnim ventilacionim kolom  ojačanim staklenim vlaknima, monofazni (HCFB) ili trofazni motor (HCFT), IP65, klasa F, termička zaštita u sastavu priključne kutije, sa kondenzatorom kod monofaznih modela.

 

 

 

 

HCBT / HCBB serija
(1215-54000 m3/h)

Zidni aksijalni ventilator sa aluminisjumskim ventilacionim kolom ojačanim staklenim vlaknima, monofazni (HCFB) ili trofazni motor (HCFT), IP65, klasa F, termička zaštita u sastavu priključne kutije, sa kondnezatorom kod monofaznih modela.

 

 

 

 

HXM serija
(500-3400 m3/h)HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog galvanizovanog čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom poliester boje, monofazni motor 230V-50Hz, sa mogućnošću regulacije, IP40, klasa B, sa ugrađenim kablom za napajanje i rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom trenja. Model HXM-400: Motor sa spoljašnjim rotorom, IP44, Clasa F, sa kugličnim ležajevima, termičkom zaštitom sa automatskim resetom i priključnom kutijom sa kondenzatorom. Bez ugrađenog kabla za električno napajanje.

 

 

 

 

HXTR / HXBR serija
(930-26000 m3/h)Zidni aksijalni ventilatori sa “Sickle” ventilacionim kolom, dinamički balansiranim; nizak nivo šuma, zaštićen od korozije primarnom “kataforesis” bojom i završnom poliester bojom, monofazni motor sa spoljnim rotorom (HXBR) ili trofazni (HXTR), IP54, klasa F, sa termičkom zaštitom i priključnom kutijom sa ugrađenim kondezatorom kod monofaznih modela.

 

 

 

HIT-NP / HIB-NP serija
(16000-48000 m3/h)

Zidni aksijalni ventilatori od galvanizovanog čelika, sa  remeničnim pogonom, sa PVC zaštitnom mrežom, ventilaciono kolo od galvanizovanog čelika kontrolisano monofaznim motorom (HIB) ili trofaznim (HIT), IP54, klasa F, sa ugrađenom termičkom zaštitom.

 

 

HDT / HDB  serija
(2100-13700 m3/h)

Serija aksijalnih zidnih ventilatora kompletno  konstruisanih od aluminijuma, sa antieksplozivnom zaštitom po ATEX-u, monofazni (HDB) ili trofazni motor (HDT), IP55, klasa F, sa kugličnim ležajevima sa malim stepenom trenja.

 

 

TCBT / TCBB serija
(1250-43200 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilatori sa kućištem koji je tretirano protiv korozije ˝kataforesis˝ osnovom i poliester bojom, aluminijumsko ventilaciono kolo je dinamički balansirano, monofazni (TCBB) ili trofazni motor (TCBT), IP65, Clasa F, sa ugrađenom termičkom zaštitom, sa priključnom kutijom (koja kod monofaznih modela sadrži kondezator).

 

 

 

TCFT / TCFB serija
(1215-17060 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilator sa kućištem koje je tretirano protiv korozije “kataforesis” osnovom i poliester bojom, plastično ventilaciono kolo sa staklenim vlaknima, dinamički balansirano, monofazni (TCBB) ili trofazni motor (TCBT), IP65, klasa F, sa ugrađenom termičkom zaštitom, priključna kutija kod monofaznih modela sadrži kondezator.

 

 

 

TCBTx2 / TCBBx2 serija
(6900-18200 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilatori, tretirani protiv korozije “kataforesis” osnovom i završnom poliester bojom, opremljen sa 2 motora u kontrarotaciji i 2 aluminijumska ventilaciona kola koja su komplementna, monofazni (TCBBx2) ili trofazni motor (TCBTx2), IP65, klasa F, sa termičkom zaštitom i priključnom kutijom.

 

 

 

TCDT serija
(9200-36500 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilatori, motor od nerđajućeg čelika AISI 304, aluminijumsko reverzibilno ventilaciono kolo, poklopac motora i zavrtnji od nerđajućeg čelika, trofazni motor IP55, klasa H, posebno dizajniran za sušare.

 

 

 

HCBT-G/HCFT-G serija
(1215-54000 m3/h)Aksijalni ventilator za agrikulturalnu primenu, monofazni motor
(HCFB) ili trofazni (HCFT), IP65, klasa F, termička zaštita u priključnoj kutiji, sa ugrađenim kondezatorom kod monofaznih modela. Ventilaciono kolo od aluminijuma (HCBT i HCBB) do
modela 400. Ventilaciono kolo od termoplastike ojačano staklenim vlaknima, sa aluminijumskim kućištem (HCFT i HCFB), za modele iznad 400. Termoplastični okvir za modele 450 i 500. Metalni delovi su zaštićeni antikorozivnim tretmanom kao i poliester bojom.

 

 

 

JET-FAN TJHT serija
(4500-36225 m3/h)Cevasti aksijalni ventilator, mogućnost  rada na 400ºC/2h, za distribuciju velike količine vazduha na parkinzima, u tunelima i drugim velikim prostorima. Poseduje reverzibilno aluminijumsko ventilaciono kolo, okvir od galvanizovanog čelika, nosač sa dve potpore, dva kružna prigušivača buke od galvanizovanog čelika, zaštitna mreža, spoljna priključna kutija i trofazni motor 400V-50Hz, IP55, klasa H, radna temperatura od -20ºC do +40ºC.

 

 

 

THGT serija
(5400-125850 m3/h)Ciindrični aksijalni ventilatori, rad na 400ºC/2h, sa okvirom zaštićenim od korozije, aluminijumske lopatice sa podesivim uglom (modeli 400 do 630) ili čelične elise (modeli 710 do 1250). Dvopolni modeli imaju aluminijumsko ventilaciono kolo iz jednog dela. Trofazni motor, IP55, klasa H, mogu da rade u kontinuitetu (S1) ili u vanrednim okolnostima (S2). Verzije sa kratkim okvirom (standardne) ili dugim, u skladu sa primenom.

 

 

 

 

TGT serija
(4200-142516 m3/h)Aksijalni ventilatori sa podesivim uglom lopatica, sa anti- korozivnom zaštitom, aluminijumskim elisama, kućištem izrađenim od čelika, i trofaznim motorom IP55, klasa F. Postoje verzije sa dugim ili kratkim kućištem, u zavisnosti od primene. Mogućnost instaliranja kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom položaju.

 

 

 

 

 

CHGT serija
(5400-134023 m3/h)Aksijalni ventilatori sa kutijastim kućištem, za rad u uslovima 400ºC/2h, sa vatrostalnom izolacijom od melamina, tip M1 od 20 mm, sa galvanizovanim kućištem. Aluminijumsko ventilaciono kolo sa poklopcem prevučenim čelikom i trofaznim motorom, IP55, klasa F, za upotrebu u kontinuitetu (S1) ili vanrednim okolnostima (S2).

 

 

 

CGT serija
(5000-142516 m3/h)Aksijalni ventilatori sa kockastim kućištem sa spoljšnjom zaštitom od korozije, vatrostalnom zaštitom od melamina M1 od 20 mm, unutrašnja ploča je od perforiranog čelika, aluminijumsko ventilaciono kolo sa zaštitnim poklopcem i trofaznim motorom, IP55, klasa F.

 

 

 

TTT serija
(5400-32000 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilatori, za prenos vazduha do 120ºC kontinualno, sa otvorom na kućištu sa leve i desne strane koje omogućava inspekciju, ventilaciono kolo zaštićeno epoksi bojom, dinamički balansirano, trofazni motor, IP55, klasa F, sa kugličnim ležajevima sa malim stepenom trenja.

 

 

 

TRB/TREB serija

(450-3070 m3/h)

Cilindrični aksijalni ventilatori, sa čeličnim kućištem zaštićenim od korozije poliester bojom, sa “Sickle” ventilacionim kolom i monofaznim motorom, IP44, klasa B, sa termičkom zaštitom sa automatskim resetom i kugličnim ležajevima sa niskim stepenom trenja. Priključna kutija je sa već ugrađenim kondezatorom.

 

 

 

 

 

TBT serija
(9300- 13200 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilator, sa kućištem od laminiranog čelika, zaštićenim od korozije poliester bojom aluminijumsko ventilaciono kolo je iz jednog dela, trofazni motor, IP55, klasa F, sa termičkom zaštitom i kugličnim ležajevima sa niskim stepenom trenja.

 

 

 

TET serija
(7500-12800 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilatori,  za distribuciju vazduha do 150ºC kontinualno, sa kućištem od laminiranog čelika, zaštićen od korozije poliester bojom, aluminijumsko ventilaciono kolo je iz jednog dela, sa termičkom zaštitom i kugličnim ležajevima sa niskim stepenom trenja.

 

 

 

TET-N serija
(7500-12800 m3/h)Cilindrični aksijalni ventilatori, sa motorom izvan protoka vazduha. Zavareno kućište i obojeno epoksi bojom. Aluminijumsko ventilaciono kolo. Trofazni motor 400/690V-50Hz, IP55, klasa F. Može da vrši distribuciju čistog vazduha do 150ºC kontinualno i do 200ºC u određenom vremenskom periodu.

 

 

 

PBT/PBB serija
(2250-16450 m3/h)Cilindrični prenosivi aksijalni ventilatori, sa kućištem zaštićeno od korozije poliester bojom, plastično ventilaciono kolo ojačano staklenim vlaknima, dinamički balansirano, sa monofaznim motorom (PBB) ili trifaznim (PBT), IP65, klasa F, termička zaštita, sa priključnom kutijom sa prekidačem izvan protoka vazduha, i kondezatorom kod monofaznih modela.

 

 

 

TURBO N serija
(480-1650 m3/h)Prenosni ventilatori posebno dizanirani za pomeranje velike količine vazduha, tretirani zaštitom protiv korozije nanosom epoksi boje, metalno ventilaciono kolo, dinamički izbalansirano i monofazni motor 230V-50Hz sa termičkom zaštitom.