Krovni i centrifugalni ventilatori

TH – MIXVENT serija
(355-1725 m3/h)

Aluminijumski centrifugalno – aksijalni krovni ventilatori, zaštićeni od korozije kataforesis osnovom i poliester bojom. Sa zaštitnom mrežicom od ptica. Kućište motora je lako demontažno i pričvršćeno je sa dve šelne. Monofazni, dvobrzinski motor, mogućnost regulacije, IP 44, klasa B, sa termičkom zaštitom sa automatskim resetom i sa kugličnim ležajima niskog stepena trenja. Kod modela TH-500 i TH-800 krovna kapa je od čelika.

 

 
TH-800 EX serija
(800 m3/h)

Centrifugalni krovni ventilator od tretirane plastike kako bi se izbeglo stvaranje statičkog elektriciteta. Baza i kapa od čelika zaštićenim od korozije crnom poliester bojom. Monofazni motor sa antieksplozivnom zaštitom, povećana sigurnost II2G EExe IIT3.

 

 

MAX-TEMP (CTHT/CTHB-CTVT/CTVB) serija
(800-28900 m3/h)Centrifugalni ventilator sa horizontalnim izduvavanjem za rad na 400ºC/2h, baza od galvanizovanog čelika, kapa od aluminijuma, sa unazad zakrivljenim lopaticama i zaštitnom mrežom, motor IP55, klasa F, autohlađenje, sa kugličnim ležajima sa niskim stepenom trenja. Osim kod modela 140, 180 i 200.

 

 

CRHT / CRHB-CRVT / CRVB serija 
(670-11000 m3/h)Centrtifugalni ventilatori niske konstrukcije, baza od galvanizovanog čelika, aluminijumski poklopac, Ventilaciono kolo je sa unazad zakrivljenim lopaticama i zaštitnom mrežom, motor sa eksternim rotorom, IP54, klasa F, sa termičkom zaštitom i servisnim prekidačem.

 

 

HCTT / HCTB serija
(1930-44900 m3/h)

Aksijalni ventilatori za izbacivanje ili ubacivanje vazduha, sa dinamički izbalansiranim ventilacionim kolom, aluminijumska unutrašnja baza, plastične lopatice ojačane staklenim vlaknima, aluminijumska krovna kapa, baza od galvanizovanog čelika, motor IP65, klasa F, termička zaštita, kuglični ležaji sa niskim stepenom trenja.

SWF serija
(165-770 m3/h)

Zidni centrifugalni ventilatori, od galvanizovanog čelika zaštićen od korozije poliester bojom, ventilaciono kolo je sa unazad zakrivljenim lopaticama, poklopac se skida kako bi se omogućilo čišćenje i inspekcija, ima zaštitnu mrežu, nepovratnu leptir klapnu, sa ugrađenim električnim kablom; monofazni motor 230V-50Hz, IP44, klasa F, sa kugličnim ležajima sa niskim stepenom trenja i termičkom zaštitom sa manualnog resetom.

CKB serija
(600-2000 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, od čelika zaštićenog nanosom epoksi boje, ventilaciono kolo je sa unapred zakrivljenim lopaticama od galvanizovanog čelika, dinamički balansirano, monofazni motor sa mogućnošću regulacije, IP44, klasa B, sa termičkom zaštitom sa automatskim resetom.

 

 

CMT / CMB serija
(270-15930 m3/h)

Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, za kontinualni rad na 150ºC, kućište od čelika zaštićeno od korozije nanosom epoksi i poliester boje, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama od galvanizovanog čelika , dinamički balansirano, motor IP55 , klasa F, sa kugličnim ležajima sa niskim stepenom trenja.

CBT-N, CBB-N i CST/CSB serija
(250-3800m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, za kontinualnu distribuciju vazduha do 120ºC, napravljeni od livenog aluminijuma, zaštićeni od korozije epoksi nanosom, mogućnost oktretanja kućišta, a samim tim i potisa, ventilaciono kolo dinamički balansirano sa radijalnim lopaticama, motor IP55, klasa F, sa termičkom zaštitom i kugličnim ležajima sa niskim stepenom trenje.

 

 

CBM serija – malih dimenzija
(260-1300 m3/h)Centrifugalni ventilatori izrađeni od galvanizvanog čelika, zaštićeni od korozije poliester bojom, sa unapred zakrivljenim lopaticama ventilaciong kola, spoj ventilaciono kolo-motor je dinamički balansirano, motor IP44, klasa B, sa kugličnim ležajima niskog stepena trenja i termičkom zaštitom sa automatskim resetom.

 

 

CBM serija
(260-1300 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa dvostrukim usisom, kućište sačinjeno od galvanizovanog čelika, ventilaciono kolo je sa unapred zakrivljenim lopaticama, dinamički balansirano.

 

 

CBP serija
(2800-22000 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa dvostrukim usisom, bez motora, sačinjen od galvanizovanog čelika, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama i pogonom preko remenice, osovina ventilacionog kola sa ispustom na obe strane.

 

 

CAB serija
(240-3500m3/h)Kućišta od galvanizovanog čelika, sa termičkom i akustičnom izolacijom (M0), debljine 50 mm, centrifugalni ventilator sa ventilacionim kolom sa unapred zakrivljenim lopaticama, motor IP54, klasa F, sa kugličnim ležajima, termička zaštita i priključna kutija IP55. Mogu se instalirati spolja, protivkišni poklopac nepotreban.

 

 

CAB Plus serija
(220-1260 m3/h)Vodootporno kućište za ventilatore od galvanizovanog čelika, sa termičkom i akustičnom izolacijom (M0) od staklenih vlakana debljine 25 mm, centrifugalni ventilator sa jednim usisom, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama i dvobrzinski monofazn motor sa eksternim rotorom, IP44, sa kugličnim ležajima, termička zaštita i eksterna priključna kutija IP55. Dostupni sa spoljnim poklopcem koji omogućava hermetično zatvaranje, i s toga se mogu instalirati spolja, protivkišni poklopac nije potreban.

 

 

CVAB / CVAT serija
(690-17100 m3/h)Vodootporna ventilaciona kućišta, od galvanizovanog čelika, sa zvučnom i vatrostalnom izolacijom (M0) debljine 17 mm, dinamički balansirano kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, motor IP55 , klasa F, sa kugličnim ležajima sa niskim stepenom trenja i ugrađenom termičkom zaštitom.

 

 

DIRECT-AIR (ILT/ILB) serija
(1150-10850 m3/h)Centrifugalni niskopritisni in-line ventilatori, od galvanizovanog čelika, sa poklopcem koji omogućava čišćenje i inspekciju, priključna kutija van struje vazduha, dinamički balansirano ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama, motor k lasa F, IP55, kuglični ležaji sa niskim stepenom trenja.

 

 

ILHT serija
(2333-19000 m3/h)Kanalski in-line ventilator, moguć rad sa vazduhom temperature 400ºC/2h, od ojačanog galvanizovanog čelika, moguć rad u bilo kom položaju, dinamički balansirano kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, trofazni motor, klasa F, IP55, sa kugličnim ležajima sa niskim stepenom trenja.

 

 

HGHT-V serija

Aksijalni krovni ventilatori, vertikalno izbacivanje, za odimljavanje, sertifikovani za rad na 400ºC/2h, kućište od galvanizovanog čelika, zaštićeno od korozije epoksi nanosom, aluminijumske lopatice, nepovratna klapna, zaštitni poklopac, servisni prekidač, trofazni motor, IP55, klasa H.

 

 

HGTT-V serija

Aksijalni krovni ventilatori, sa vertikalnim izbacivanjem, kućište od galvanizovanog čelika zaštićeno od korozije nanosom epoksi bojom, aluminijumsko ventilaciono kolo, čelična zaštitni poklopac, servisni prekidač, trofazni motor, IP55, klasa F.

 

 

TCDH EXD serija
(1120-25500 m3/h)Centrifugalni krovni ventilatori, sa horizontalnim izbacivanjem, posebno dizajnirani za ventilaciju prostora gde postoji rizik od eksplozije, za rad na temperaturama do 40ºC, po ATEX 94/9/CE direktivi, ventilatori II2G za instalaciju u zoni 1 ili 2, ventilaciono kolo je sa unazad zakrivljenim aluminijumskim lopaticama, aluminijumsko kućište, mesingani uvodnik i poklopac od galvanizovanog čelika zaštićen od korozije poliester bojom, sa trofaznim motorom 230V/400V-50Hz, IP55, klasa F.

 

 

CTB serija
(450-1400 m3/h)Krovni centrifugalni ventilatori, za montažu direktno na kružni kanal, za komercijalnu primenu, ventilaciono kolo od galvanizovanog čelika sa unazad zakrivljenim lopaticama, zaštićeno od korozije crnom poliester bojom, zaštitna metalna mreža, servisni prekidač, IP55, prirubnica sa zaptivkom i monofazni motor 230V-50Hz, IP44, klasa F.

 

 

CHMT serija
(2600-15930 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, za rad na 400ºC/2h, od čelika zaštićenim epoksi- poliester bojom, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama od galvanizovanog čelika, dinamički balansirano, trofazni motor, IP55, klasa H, za kontinualnu upotrebu (S1) ili u hitnim slučajima (S2).

 

 

CRMT serija
(2350-15930 m3/h)Centrifugalni ventilatori jednostavnog usisa, za rad na 400ºC/2h, od čelika zaštićenim epoksi-poliester bojom, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama od galvanizovanog čelika, dinamički balansirano, trofazni motor, IP55, klasa F.

 

 

CMPT (1) serija
(615-8300 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, sačinjeni od čvrste polipropelinske plastike, za ekstrakciju korozivnih isparenja, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama, IP55, klasa F, sa termičkom zaštitom.

 

 

CMPT (2) serija
(350-11220 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, sačinjen od čvrste polipropelinske plastike, otporne i na UV zrake, za ekstrakciju korozivnih isparenja, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama od polipropena, antikorozivni spoj , vijci od nerđajućeg čelika, motor IP55, klasa F, sa okvirom od najlona (modeli 14 do 25), ili polipropilena (modeli 30 i 35) ili galvanizovanog čelika (model 42).

 

 

 

TMPT/TMPB serija
(350-4240 m3/h)Centrifugalni krovni ventilatori, lopatice ventilacionog kola su zakrivljene u napred, za ekstrakciju korozivnih gasova, kućište i poklopac su od polipropilenske plastike sa zaštitom od UV zraka, lopatice od polipropena, vijci od nerđajućeg čelika, motor IP55, klasa F Radna temperatura između -10 i 60 ºC.

 

 

CIB/CIT serija
(200-1290 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, sačinjen od nerđajućeg čelika, ventilaciono kolo od nerđajućeg čelika sa unapred zakrivljenim lopaticama, položaj LG, motor IP55, klasa F, za rad na visokim temperaturama u hemijskoj industriji.

 

 


CMAB/CMAT serija
(190-5730 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama i napravljeno od galvanizovanog čelika. Aluminijumsko kućište (standardno LG) obojen epoksi bojom. Zaštitna mraža na usisu. Monofazni motor 230V-50Hz ili trofazni 230/400V-50Hz, sa 2 polova, IP55, klasa F. Za kontinualnu distribuciju čistog vazduha do 80ºC.

 

 

CFHT serija
(9000-35000 m3/h)Centrifugalni ventilatori za recilkulaciju vrelih isparenja u pećima. Baza je zaštićena specijalom bojom za visoke temperature. Izolovano staklenom vunom velike gustine. Ventilaciono kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama. Trofazni motor 230/400V-50Hz i 400V-50Hz, IP55, klasa F. Transmisija se vrši remenicom i trapeznim kaišem. Moguća je kontinualna distribucija isparenja na 300ºC.

 

 

CFMT serija
(6500-16000 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama. Kućište od valjanog čelika, sa ventilacionim kolom od galvanizovanog čelika, opremljen sa odvajajućom pločom velike termičke i akustične izolativne moći. Maksimalna temperatura vazduha je 250ºC. Široka primena kod industrijskih peći i u farbarama. Četvoropolni trofazni motor, IP55, klasa F, 400V 50Hz (osim za modele snage 3 kW, motor 230/400V 50Hz).

 

 

CBAB/CBAT serija
(250-3800 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, aluminijumsko ventilaciono kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama. Aluminijumsko kućište zaštićeno epoksi nanosom se može okretati (standardni položaj LG 270). Monofazni 230V-50Hz ili trofazni motor 400V-50Hz, dvopolni, IP55, klasa F, direktni spoj. Mogućnost kontinualne distribucije vazduha na 80ºC.

 

 

CKRB/CKRT serija
(840-7300 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom i radijalnom turbinom. Kućište zaštićeno epoksi nanosom se može okretati (standardni položaj LG 270). Radijalno ventilaciono kolo od livenog aluminijuma. Monofazni 230V-50Hz ili trofazni motor 230/400V-50Hz, dvopolni, sa direktnim spojem, IP55, klase F. Kontinualna distribucija čistog vazduha do 80ºC.

 

 

CKCT/CKAT/CKFT/CRNT/CRFT/CRGT  serija
(290-21600 m3/h)Širok spektar centrifugalnih ventilatora, sačinjenih od zavarene i ofarbane ploče, ventilaciono kolo sa unazad povijenim lopaticama (serije CRNT, CRFT i CRGT) ili radijalnim lopaticama (serije CKCT, CKAT i CKFT), standardni položaj RD270, trofazni motor IP55, klasa F, projektovani za transport materijala od različitih industrijskih procesa.

 

 

CBTR serija
(1510-5400 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, za kontinualnu distribuciju vazduha na 80ºC, zaštićen od korozije poliester bojom, ventilaciono kolo od galvanizovanog čelika sa unazad povijenim lopaticama, dinamički balansirano, trofazni motor, IP55, klasa F, sa direktnim pogonom.

 

 

CRT serija
(1330-38160 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jendim usisom, za kontinualnu distribuciju vazduha na 80ºC, sačinjeni ili od spojenih ploča (do modela 561) ili zavareni (snažniji modeli), zaštićeni od korozije poliester bojom, ventilaciono kolo od galvanizovanog čelika sa unazad povijenim lopaticama, dinamički balansirano, i trofazni motor, IP55, klasa F, sa direktnim pogonom.

 

 

CMRT serija
(830-47500 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom. Trofazni motor, IP55, klasa F, na direktan pogon. Standardna verzija: LG. Vratanca za inspekciju na kućištu za modele 631 do 1001. Maksimalna temperatura vazduha: 80ºC.

 

 

CMST serija
(1190-19080 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom. Trofazni motor, IP55, klasa F , na direktan pogon. Standardna verzija: LG 270. Maksimalna temperatura vazduha: 80ºC.

 

 

CRRT-MB serija
(7630-13500 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom. Trofazni motor sa prirubnicom (MB), IP55, klasa F, na direktan pogon. Standardna verzija: LG. Sa duplom prirubnicom na usisu. Temperatura vazduha: 80ºC. Poklopac za inspekciju na kućištu.

 

 

CRRTC serija
(5400-34200 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim  usisom. Kućište je
zavareno i ofarbano. Trofazni motor, IP55, klasa
F, na direktni pogon. Standardna verzija: LG 270.
Maksimalna temperatura vazduha: 80ºC

 

 

CXRT serija
(2300-27900 m3/h)Centrifugalni ventilatori sa jednim usisom, za distribuciju vazduha na 400°C/2h, sačinjeni od galvanizovanog čelika. Zavareno ventilaciono kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, zaštićeno epoksi nanosom, dinamički balansirano, trofazni motor van protoka vazduha, IP 55, klasa F.

 

 

BSP serija
(260-1300 m3/h)Centifugalni ventilatori sa jednim usisom, za rad na 400ºC/2h, ventilaciono kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama visoke efikasnosti, proizvedeni od hladno valjanog čelika, obojeni poliester bojom, dinamički balansirani, remenik od galvanizovanog čelika povezan na osovinu putem “Pittsburg” sistema, trofazni motor van protoka vazduha montiran na ram, prenos putem transmisije, IP55, klasa F, transmisija zaštićena oblogom.

 

 

CENTRIBOX serija
(1400-11900 m3/h)Kućište od galvanizovanog čelika, akustična i termička izolacija od melamina (M1), centrifugalni ventilatori sa dvostrukim usisom i sa postoljem koje absorbuje vibracije, ventilaciono kolo je dinamički balansirano sa unapred zakrivljenim lopaticama i u zavisnosti od verzije je dostupan monofazni ili trofazni motor. Mogu se instalirati spolja, protivkišni poklopac je nepotreban.

 

 

CHXT serija
(2770-6560 m3/h)Ventilatori u kućištu od galvanizovanog čelika, za rad na 400ºC/2h, dupli “sendvič” zid, sa vatrostalnom zvučnom izolacijom (M0) od staklenih vlakana debljine 25 mm , dinamički balansirano ventilaciono kolo sa unazad povijenim lopaticama, motor IP55 , k lasa H, mogućnost kontinualnog rada na 120ºC

 

 

 

 

CHAT serija
(4200-17100 m3/h)Ventilaciona vodootporna kućišta sa sistemom za odvođenje kondenzacije, za rad na 400ºC/2h, sačinjena od galvanizovanog čelika, sa vatrostalnom zvučnom izolacijom od staklenih vlakana (M0) debljine 25 mm, dinamički balansirano ventilaciono kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, direktno spregnuto na osovinu motora, motor trofazni, zaštite IP55, klasa H, za kontinualnu upotrebu (S1) ili u slučaju vanrednih okolnosti (S2) .

 

 

 

CHMTC serija
(2600-15930 m3/h)Ventilatori za rad na 400 ºC / 2h, kućišta od galvanizovanog čelika, sa zvučnom izolacijom (M0) debljine 25 mm, centrifugalni ventilator sa jednim usisom, dinamički balansirano ventilaciono kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama, kućišta zaštićena antikorozivnom polyester bojom, trofazni motor, IP55, klasa H, za kontinualnu upotrebu (S1) ili u vanrednim okolnostima (S2).

 

 

CVTT serija

Ventilatori sa kućištem sačinjenim od galvanizovanog čelika, sa termalnom i akustičnom izolacijom. Centrifugalni ventilator sa unapred povijenim lopaticama je smešten na antivibrativno postolje, pogon preko remenice, trofazni motor, IP55.

 

 

 

CVHT-H i CVHT-V serije

Ventilaciona kućušta za rad na 400ºC/2h, od galvanizovanog čelika, centrifugalni ventilator sa unapred povijenim lopaticama, transmisioni motor, sistem koji omogućava automatsko zatezanje, održavanje nije potrebno, motor IP55.

 

 

 

 

CHEMINAIR serija
(400-600 m3/h)Ventilatori posebno projektovani kako bi  se iskoristila i distribuirala toplota proizvedena u kaminima. Mogu da vrše distribuciju vazduha toplote do 180ºC. Sačinjeni su od galvanizovanog čelika, sa toplotnom izolacijom, ugrađenim termostatom (od 0 do 90ºC), monofazni motor 230V-50Hz, mogućnost regulacije.

 

 

CVST serija

Ventilatori za rad na 400ºC/2h, kućišta od galvanizovanog  čelika, termo-akustična izolacija od melamina. Centrifugalni ventilator sa jednim usisom dinamički balansirano ventilaciono kolo sa unapred povijenim lopaticama, montiran na antivibracione podmetače sa fleksi vezom u delu za izbacivanje vazduha. Motor trofazni, zaštite IP55.