Pitanja i savjeti

Da li je isplatljivo grijanje klima uređajem?

Da, klima uređaji troše manje električne energije (u poređenju sa toplotnom energijom koju emituju) od ostalih grijnih tijela koja rade na struju. Za 1,2kW utrošene električne energije klima emituje 2,5-3.8kW energije (podaci za klimu “12-icu” – 12000BTU, količina emitovane energije zavisi od energetske klase<. Klima uređaji, osim električne energije, koriste i energiju sabijenog gasa – freona. Tako dolazi do pomenutog efekta.

 

Koja veličina klima uređaja je potrebna?

Kapacitet klima urеđaja se određuje na osnovu više parametara: veličina prostorije (oblik i namena), položaj prostorije (broj “sunčanih” strana), površina zastakljenih površina, broj električnih uređaja u prostoriji, postojeća termička izolacija prostorije (zgrade), broj osoba koji boravi u prostoriji, položaj unutrašnje jedinice . Na osnovu ovih – osnovnih parametara se može približno odrediti neophodna jačina klima uređaja

 

Koji gas je ekološki? Da li je bitno da klima koristi ekološki gas?

Pojam ekološki gas kod klima uređaja se odnosi na tip freona koji uređaj koristi pri radu – gas u zatvorenom sistemu. Ekološki gasovi – freoni R407c, R410a… manje zagađuju atmosferski omotač. Ovaj podatak ne utiče na kvalitet vazduha u prostoriji.

 

Šta je to split sistem?

To je model klima uređaja koji se sastoji iz dva zasebna dijela: unutrašnje i spoljašnje jedinice. Kod ove vrste klima uređaja nema razmene vazduha sa spoljnim (samo kruži unutrašnji rashlađeni vazduh) i zato je neophodno često provjetravanje prosotrije.

 

Šta je inverter?

Napredna tehnologija koja reguliše brzinu rada kompresora, a samim tim i potrošnju el. energije – ekonomičniji rad. Inverter klima uređaji mogu da se koriste i kad je temperatura u minusu, uglavnom do -15 step.

 

Da li klima može da grije pri spoljnoj temp. ispod 0°C?

U specifikaciji uređaja je naznačena spoljašnja radna tempeartura. Svi uređaji sa inverter tehnologijom mogu da se koriste na minusu.

 

Koja je optimalna zadata temperatura?

Optimalna temperatura zavisi od spoljašnje temeprature. Preporuka je da ljeti ne bude razlika u temperaturi veća od 10° između spoljašnje i unutrašnje temperature, jer organizam može doživeti šok!

 

Kako odrediti položaj klima uređaja u prostoriji?

Klima uređaj se najčešće postavlja na zid, ali ne bi trebalo da bude okrenut tako da direktno duva prema ljudima. Često je postavljen tako da duva baš prema garnituri odakle se gleda televizija, prema pisaćem stolu ili prema nekom drugom mestu gde se ljudi stalno zadržavaju, što izaziva ukočenost mišića, glavobolju… i takvo postavljanje treba izbegavati.

 

Zašto klima ne radi odmah kada je uključena da grije?

Pri uključivanju uređaja, primijetićete da se otvore krilca za usmeravanje vazduha i klima trenutno prestaje sa radom. Klima ne počinje odmah sa izduvavanjem vazduha, kao u režimu hlađenja, jer bi duvala hladan vazduh i stvarala osećaj da hladi. Zapravo, potrebno je nekoliko minuta da se ugrije saće na unutrašnjoj jedinici i tek tada klima počinje da izduvava mlak vazduh. Potom je potrebno još nekoliko minuta da se sistem uravnoteži.

 

Zašto ponekad iz klime izlazi neugodan miris?

Razlog je u bakterijama koje su se preko ljeta nakupile na isparivaču. U tom slučaju potrebno je napraviti servis kod kojeg će se isparivač dezinfikovati.

 

Zašto je potreban godišnji servis klima uređaja? Šta je godišnji servis i zašto se naplaćuje?

Svaki proizvožač savetuje što češće čišćenje klima uređaja, čak se i garancija na uređaj uslovljava godišnjim servisom ili produžava prilikom godišnjeg servisa. Savet sledi iz dva jako bitna faktora, prvi je čistoća vazduha u prostoriji, a drugi čistoća uređaja koja omogućuje nesmetani protok vazduha i rad uređaja.

 

Zašto klima preko ljeta ispušta vodu iz unutrašnje, a preko zime iz spoljne jedinice?

Voda koju klima uredjaj ispušta je kondenzat na hladnim djelovima uređaja. Ljeti, kada se koristi režim hlađenja – unutrašnja jedinica je hladna, pa se na njoj kondenzuje vlaga iz vazduha, dok zimi, kada se koristi režim grijanja, spoljna jedinica je hladna, pa tada počinje iz nje da izlazi voda. Količina vode zavisi od vlažnosti vazduha i snazi uređaja i može (ljeti) biti i do litar po satu.

 

Zašto klima u grijanju ponekad prestane sa radom i napravi jedan čudan zvuk (nešto kao: pšššš)?

Na niskim temperaturama, kada je neophodno odleđivanje spoljašnje jedinice, klima uređaj na kratko prelazi u režim hlađenja kada grije spoljašnju jedinicu.

 

Zašto klima slabo grije kad je niska spoljna ili unutrašnja temperatura?

Klima nije električna grijalica, već toplotna pumpa. Niske temperature uzrokuju nizak pritisak gasa, a tada klima slabije grije. Zbog toga zimi, u najhladnijim danima, treba ostaviti uređaj da i preko noći održava neku minimalnu sobnu temperaturu (16-17ºC), kako bi ujutro mogao početi sa podizanjem temperature. Na taj način se bolje grije prostor, a potrošnja struje je manja, nego da se uključuje samo povremeno.

 

Da li se preporučuje rad klima uređaja celu noć?

Preporučuje se uključivanje uređaja samo preko dana. Ako su i noćne temperature visoke, onda se može uključiti da radi na minimumu. Telo se za vreme sna hladi pa, ako je temperatura preniska, postoji mogućnost da se ujutro probudimo bolnih mišića ili prehlađeni.

 

Zašto se iz unutrašnje jedinice povremeno čuje pucketanje?

Menjanjem temperature kućišta, dolazi do širenja ili skupljanja plastike, pa se to čuje kao neko pucketanje.

 

Zašto ponekad klima ima neugodan miris?

Razlog je u bakterijama koje su se preko ljeta nakupile na isparivaču. U takvom slučaju potrebno je napraviti servis kod kojeg će se isparivač dezinfikovati.

 

Da li klima može da izazove bolest? Opasnosti iz klima uređaja

Danas se u medijima sve češće piše i govori o štetnom uticaju klima uređaja po zdravlje ljudi. U svetu su registrovane bolesti koje se uglavnom vezuju za velike klimatizacione sisteme gde se u kanalima za dovod vazduha, zbog povećanja vlažnosti vazduha razvijaju bakterije. Kod kućnih split sistema je bitno pravilno podesiti zadatu temperaturu prostora koji se klimatizuje, i ne izlagati se direktnom strujanju vazduha prilikom hlađenja. Osetljivi djelovi tijela su: nožni zglobovi, vrat, sluzokoža nosa, oči…

 

Jesu li upozorenja i strah od klima uređaja opravdani?

Generalno gledajući, klima uređaji su dobri za zdravlje ako se pravilno koriste. Održavanjem iste temperature i vlažnosti mogu pomoći srčanim bolesnicima i ljudima koji imaju problema sa krvnim pritiskom. Međutim, u klimatizovanim prostorima, osim o temperaturi, strujanju i vlažnosti vazduha, potrebno je voditi brigu i o mikrobiološkom kvalitetu vazduha koji udišemo. Vazduh iz klima uređaja, koji se ne održavaju redovno, često je lošeg kvaliteta, a ponekad i neugodnog mirisa. Vlažna, prljava i tamna mesta unutar klima uređaja čine plodno tlo za razvoj i razmnožavanje bakterija, plesni i gljivica. Izloženost bakterijama, plesni, gljivicama i ostalim onečišćivačima može kod ljudi dovesti do neugodnih reakcija, hroničnih bolesti. Najčešće tegobe su nadraženost sluznice očiju, nosa i grla, osećaj suvoće sluznice, kašalj, svrabež, učestale infekcije disajnih puteva, glavobolja i psihički zamor. Ipak, razmnožavanje bakterija može da se spreči redovnim čišćenjem filtera

 

Šta je glavni uzrok lošeg kvaliteta vazduha?

Glavni uzrok lošeg kvaliteta vazduha u klimatizovanim prostorima je slabo, a ponekad i nikakvo čišćenje, odnosno održavanje klima uređaja. Problem kvaliteta vazduha posebno je izražen u prostorima u kojima se koriste lokalni sistemi klimatizacije (prozorske jedinice i split sistemi).

 

Kako održavati klima uređaj, da li je neophodna priprema za zimsku i ljetnju sezonu?

Ako se klima uredaj duze ne koristi, u njemu se skupljaju prasina, bakterije, prljavstina i zato je neophodno ciscenje uredjaja pred pocetak sezona

 

Da li je jonizator koristan i kako poboljšava kvalitet vazduha u prosotriji?

Tegobe poput glavobolje, nesanice i nervoze zabravo uzrokuju uređaji koji smanjuju količinu jona u vazduhu. Joni su čestice vazduha nabijene elektricitetom, a važne su za zdravlje disajnog sistema i celog organizma. U tim slučajevima savetuje se da se malo odškrinu vrata i prozori, kako bi se vazduh iz prostorije mogao mešati sa spoljnim vazduhom. Kod klima uređaja koji poseduju jonizator, negativni efekti su svedeni na najmanju meru.