Uređaji za tretiranje vazduha i rekuperatori

• Rekuperatori toplote se koriste kod ventilacionih sistema za obnavljanje vazduha sa ubacivanjem i izbacivanjem, za ventilaciju prodavnica, poslovnih prostora i komercijalnu upotrebu uopšte.

• Čuva maksimalnu moguću količinu toplote vazduha koji se izbacuje, i prenosi je na čist vazduh koji se ubacuje u prostoriju. Rekuperatori S&P inkorporiraju sistem izmenjivača toplote gde se ukrštaju protoci vazduha, sa aluminijumskim pločama koje uspevaju da ponovo iskoriste do 94% toplote koja se inače gubi u ventilacionom sistemu.

 

• Instalacija rekuperatora toplote u prostorijama gde su instalirani ventilacioni sistemi i grejanje, nije bitna samo zbog finansijske uštede kod grejanja, nego je to i jedan veliki doprinos očuvanju životne sredine.